+48 12 617 4807

podyplomowe (at) kt.agh.edu.pl

Studia podyplomowe Nowoczesne Sieci Teleinformatyczne

Studia podyplomowe "Nowoczesne Sieci Teleinformatyczne" mają na celu przygotowanie specjalistów z obszaru teleinformatyki, w szczególności zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu konfiguracji, testowania i utrzymania nowoczesnych sieci teleinformatycznych. Program studiów obejmuje szeroki zakres technik przewodowych sieci teleinformatycznych.

Nowoczesne Sieci Teleinformatyczne

Program studiów podyplomowych "Nowoczesne sieci teleinformatyczne" opracowany został z uwzględnieniem wymagań potencjalnych pracodawców działających w obszarze IT na terenie Krakowa. Analizie poddano wymagania dla specjalistów aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, przeprowadzono także konsultacje z osobami pracującymi w obszarze IT. Program skupia się na przedstawieniu i wyjaśnieniu słuchaczom najważniejszych technik sieciowych; jest również silnie ukierunkowany na zdobycie praktycznych umiejętności pracy z systemem operacyjnym Linux oraz programowanie w skryptowym języku Python.
Zobacz szczegółowy program Studiów!

PROGRAM
Dla Kogo?

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem pierwszego lub drugiego stopnia, niekoniecznie wykształceniem technicznym. Program umożliwia zdobycie niezbędnych umiejętności osobom nie mającym wykształcenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji, elektroniki. Wymagana jest ogólna wiedza i umiejętności z zakresu obsługi komputera, ugruntowana wiedza informatyczna z zakresu szkoły średniej oraz silna motywacja do intensywnej pracy w ramach oferowanych zajęć.

SŁUCHACZE

Rekomendacje

Akamai Kraków

Dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu Informatyki i Teleinformatyki był jednym z warunków związanych z decyzją lokalizacji naszego biura w Krakowie. Studenci Teleinformatyki na AGH są cenieni w naszej firmie za swoją wiedzę, umiejętności, pasję i zaangażowanie. Wprowadzenie do programu kształcenia studiów podyplomowych ‘Nowoczesne sieci teleinformatyczne’ umożliwi zdobycie podobnych kwalifikacji także absolwentom innych kierunków i specjalizacji. Takie działanie doskonale wpisuje się w obecne trendy branży informatycznej oraz pozwoli rozwinąć przyszłą kadrę naukową oraz pracowniczą w tym obszarze. Poprzez uruchomienie kierunku ‘Nowoczesne sieci teleinformatyczne’ AGH po raz kolejny nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy informatycznym ale wyznacza nowe trendy w tym obszarze, co zasługuje na słowa uznania.

Ze względu na jakość i podejście do kształcenia studentów na kierunku Teleinformatyka należy przyjąć, że Studia Podyplomowe będą również odznaczać się najwyższą jakością.

Akamai pragnie zacieśniać współpracę z AGH i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z przyspieszaniem przesyłania danych i Internetem. W tym celu wspólnie z Katedrą Telekomunikacji Akamai organizuje Akamai Academy, a na studiach Teleinformatyka pracownicy Akamai prowadzą zajęcia dla studentów 3 roku.

Dyrektor Biura Akamai Technologies w Krakowie

Rekrutacja

Rok akademicki 2019/20

Rekrutacja na studia podyplomowe Nowoczesne Sieci Teleinformatyczne (NST) trwa w okresie od 20 czerwca 2019 do 4 października 2019. Kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych prosimy o złożenie w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia podyplomowe "Nowoczesne sieci teleinformatyczne";
  2. wypełnionego kwestionariusza osobowego;
  3. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczonej kserokopii dyplomu.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na studiach podyplomowych wynosi 26, może zostać zwiększona do maksymalnie 30 miejsc.

Całkowity koszt studiów podyplomowych "Nowoczesne sieci teleinformatyczne" wynosi 5900 PLN (w tym opłata operacyjna 100 PLN). Opłata za pierwszy semestr studiów wynosi 3800 PLN, opłata za drugi semestr wynosi 2100 PLN. Szczegółowe dane niezbędne do wykonania przelewu (numer konta, termin płatności) podane zostaną kandydatom wraz z decyzją o przyjęciu na studia podyplomowe NST. Opłaty dokonać będzie można w dwóch semestralnych ratach. Zajęcia na studiach rozpoczynają sie w dniu 19 października 2019 roku.

Dokumenty

Dokumenty o pobrania

Kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych prosimy o złożenie w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie na studia:
  2. Kwestionariusz osobowy:

Oraz o zapozanie się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, który szczegółowo reguluje zasady prowadzenia zajęć, prawa i obowiązki słuchaczy.

Tu jesteśmy:

Sekretariat Studium

Katedra Telekomunikacji AGH

mgr Dorota Ślósarczyk, mgr Joanna Putała

Budynek B9, II piętro, pokój 2.04

ul. Czarnowiejska 74

30-054 Kraków

e-mail: podyplomowe (at) kt.agh.edu.pl

tel.: +48 12 617 4807

Kierownik Studium

dr inż. Artur Lasoń

Budynek D5, II piętro, pokój 2.05

ul. Czarnowiejska 74

30-054 Kraków

e-mail: podyplomowe (at) kt.agh.edu.pl

tel.: +48 12 617 4037